Kalendarium rozwoju polskiej elektroenergetyki w latach 1878-2016

 

1878  

 • Pierwsza lampa elektryczna łukowa zainstalowana w Hucie Królewskiej.

1879     

 • Instalacja oświetlenia w fabryce B. Hantkego w Warszawie.

1880     

 • Oświetlenie elektryczne fabryki włókienniczej w Zawierciu.

1884     

 • Pierwsze zastosowanie lampy elektrycznej do oświetlenia Warszawy.

1889    

 • Pierwsza elektrownia użyteczności publicznej na obecnych ziemiach polskich w Szczecinie.

1891    

 • Uruchomienie elektrowni miejskiej we Wrocławiu.

1892     

 • Zakończenie budowy drugiej elektrowni w Szczecinie.

1893    

 • Oddanie do eksploatacji pierwszej elektrowni na ziemiach polskich pod zaborem austriackim w                   Bielsku-Białej.

1894     

 • Uruchomienie elektrowni tramwajowej we Lwowie.

1895     

 • Uruchomienie elektrowni przemysłowej Dziekanka w Gnieźnie.
 • Uruchomienie elektrowni miejskich w Zielonej Górze i Elblągu.

1896     

 • Przekazanie elektrowni w Przemyślu i Bydgoszczy oraz trzeciej  elektrowni w Szczecinie (Dąbie).

1897     

 • Uruchomienie elektrowni w Zabrzu, Chorzowie, Jaśle i Sopocie.

1898     

 • Uruchomienie elektrowni wodnych – Kamiennej i Strugi.
 • Ogłoszenie raportu Williama H. Lindleya Plan elektryfikacji Warszawy.
 • Przekazanie do eksploatacji elektrowni parowych w Gdańsku, Grudziądzu, Legnicy i Wałbrzychu.

1899     

 • Nowe elektrownie parowe w Brodnicy, Gorzowie, Słupsku, Tczewie i Toruniu.

1900     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Płoty na rzece Rega.

1901     

 • Elektrownie parowe użyteczności publicznej w Gnieźnie, Radomiu, Lwowie i Tarnopolu.

1903     

 • Uruchomienie tymczasowej elektrowni o mocy 200 kW na Powiślu w Warszawie.
 • Nowe elektrownie cieplne w Borysławiu i Wilnie.
 • Produkcja pierwszych liczników energii elektrycznej.

1904     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Prusinowo na rzece Rega.
 • Uruchomienie Elektrowni Powiśle w Warszawie o mocy 1,66 MW.
 • Uruchomienie elektrowni miejskiej w Poznaniu.

1905     

 • Wydanie dzieła pt. Kataster sił wodnych w Galicji, cz. I – Dunajec.
 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Zielisko na Nysie Łużyckiej.
 • Elektrownie miejskie w Krakowie i Raciborzu.

1906     

 • Zasosowanie pierwszych ulicznych lampy, zwanych pastorałkami w Warszawie.
 • Uruchomienie Elektrowni miejskiej w Wadowicach.

1907     

 • Powstanie Zakładów Elektrycznych Braci Borkowskich Brabork w Warszawie.
 • 18 września - obciążenie po raz pierwszy turbozespółu nr 1 w Elektrowni Łódzkiej.
 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Dobrzyca na rzece Gwda, Elektrowni Wodnej Leśna wraz z                     zaporą kamienno-betonową o wysokości 45 m oraz Elektrowni Wodnej Olsztyn.

1908     

 • Powstanie Fabryki Aparatów Elektrycznych M. Drutowski i J. Imass w Łodzi wytwarzającej                         aparaturę wysokiego napięcia.
 • Wyjazd pierwszego tramwaju elektrycznego na ulice Warszawy - 26 marca, godz. 9:45.
 • Budowa sieci 6 kV na terenie GOP-u.
 • Uruchomienie czterech hydroelektrowni: Czarnocińskie Piece i Stocki Młyn na rzece Wierzyca oraz Lidzbark na Łynie i Kuźnice na Raduni.

1909     

 • Nowe elektrownie miejskie w Cieszynie, Białymstoku, Kołobrzegu, Opolu i Zgierzu.

1910     

 • Uruchomienie sześciu elektrowni wodnych: Rutki i Straszyn na Raduni, Małomice na Bobrze,                     Bukówka na Nysie Łużyckiej, Bledzew na Obrze i Owidz na Wierzycy.
 • Uruchomienie elektrowni w Tarnowie.

1911    

 • Uruchomienie elektrowni wodnych: Sobolice na Nysie Łużyckiej i Bobrowice II na Radwi.
 • Uruchomienie elektrowni parowych w Rzeszowie i Czechnicy koło Wrocławia.

1912     

 • Uruchomienie elektrowni wodnych: Pilchowice I na rzece Grabowa i Kolincz na Wierzycy.
 • Oddanie do eksploatacji elektrowni cieplnych w Otwocku, Nowym Sączu i Sierszy.

1913     

 • Uruchomienie czterech elektrowni wodnych: Gałąźnia Mała i Zasieki na Nysie Łużyckiej, Niedalino             na Łynie oraz Nowy Żytnik na Wałszy.

1914     

 • Uruchomienie elektrowni wodnych: Pieniężno na Wałszy i Łyna na Łynie.
 • Wydanie mapy elektryfikacji ziem polskich.
 • Uruchomienie elektrowni cieplnej we Włocławku.

1915     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Łabicz na Nysie Kłodzkiej.

1916     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Pierzchały na Pasłęce.
 • Uruchomienie Elektrowni cieplnej w Będzinie.

1917     

 • Uruchomienie elektrowni wodnych: Borowo na Drawie i Kuźnice w Zakopanem.
 • Nowe elektrownie cieplne: Łaziska i Pruszków.

1918     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Lubachów na Bystrzycy.
 • Zawiązanie spółki akcyjnej Siła i Światło z misją rozwijania działalności gospodarczej w dziedzinie               elektryfikacji kraju.

1919     

 • Rozpoczęcie sprzedaży udziałów w spółce akcyjnej Siła i Światło w Warszawie.
 • Powołanie Urzędu Elektryfikacyjnego przy Ministerstwie Przemysłu i Handlu.
 • Powołanie do życia Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

1920     

 • Rozpoczęcie prac ziemnych przy budowie Elektrowni Wodnej Gródek pod kierownictem A. Hoffmanna.
 • Sprzedaż akcji Elektrowni Okręgowej w Pruszkowie.
 • Układanie kabli elektrycznych w Warszawie.
 • Pierwsze linie wysokiego napięcia w Będzinie.
 • Powołanie samodzielnego Wydziału Elektrycznego przy Ministerstwie Robót Publicznych w                         miejsce Urzędu Elektryfikacyjnego.

1921     

 • Uruchomienie elektrowni wodnych: Pruszcz na Raduni i Trzebiatów na Redzie.
 • Nowa technika prac eksploatacyjnych na liniach napowietrznych.
 • Wydanie przez Ministerstwo Robót Publicznych pierwszego tomu dzieła Elektryfikacja Polski pt.               Małopolska, pod redakcją Kazimierza Siwickiego.

1922     

 • Betonowanie zapory Elektrowni Gródek.
 • Uchwalenie ustawy elektrycznej w dniu 21 marca, opublikowanie ustawy 16 maja w Dz.U. RP Nr                 34 poz. 277.
 • Uruchomienie siedmiu elektrowni wodnych: Drzeżewo na Łupawie, Grajówka na Bobrze, Gucisz                 na Myśli, Likowo na Redzie, Rosnowo na Radwi, Skarszów na Szkotewce i Szklarska Poręba II                   na Kamiennej.

1923     

 • Wydanie drugiego tomu dzieła Elektryfikacja Polski pt. Wielkopolska i Pomorze, pod redakcją                  Kazimierza Siwickiego.
 • Opracowanie mapy elektrowni w województwach centralnych i wschodnich.
 • Opracowanie mapy elektryfikacji Pomorza, sieć krajowa o napięciu 60 kV.
 • Sprzedaż akcji spółki Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek S.A.
 • Sprzedaż akcji spółki akcyjnej Elektrownia Okręgowa na Sanie Elektrosan.
 • Uruchomienie pierwszej turbiny Kaplana na ziemiach polskich w Elektrowni Bledzew.
 • Uruchomienie Elektrowni Gródek przez prezydent RP S. Wojciechowski uruchamia 24 kwietnia.
 • Oddanie do eksploatacji dziewięciu dalszych hydroelektrowni na ziemiach zachodnich: Brzeg,                     Janowice i Kopin na Odrze, Żagań I i  Żagań II na Bobrze, Nysa i Bystrzyca na Nysie Kłodzkiej, Strzegomino na Słupi, Marszowice na Bystrzycy.

1924     

 • Organizacja licznych pokazów sprzętów elektrycznych w salonach wraz kursami przygotowywania potraw, przez A. Hoffmanna, jako propagatora grzejnictwa elektrycznego i stosowania energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.
 • Promocja przy elektrowniach sklepów ze sprzętem gospodarstwa domowego.
 • Budowa linii 60 kV Gródek-Grudziądz, pierwsze połączenie elektryczne odbiorców i elektrowni                   po obu stronach Wisły.
 • Uruchomienie sześciu hydroelektrowni: Gorzupia i Wrzeszczyn na Bobrze, Złotniki na Kwisie,                     Wrocław I na Odrze, Braniewo na Pasłęce i Rejowice na Redzie.

1925     

 • Wydanie trzeciego tomu dzieła Elektryfikacja Polski pt. Województwa​ centralne i wschodnie,                     pod redakcją K. Siwickiego.
 • Opublikowanie mapy produkcji energii elektrycznej w województwach centralnych i wschodnich.
 • Uruchomienie czterech elektrowni wodnych: Bielkowo na Raduni, Bobrowice I na Bobrze, Krzynia               na Słupi, Wrocław II na  Odrze.
 • Pierwsza stacja wieżowa w Będzinie.
 • Powstanie pierwszych programów elektryfikacyjnych na lata 1925-1931.
 • Wydanie przez Ministerstwo Robót Publicznych raportu pt. Statystyka​ Zakładów Elektrycznych                 w Polsce.

1927     

 • Uruchomienie elektrowni wodnych: Bobrowice III i Pilchowice II na Bobrze, Łapino na Raduni,                     Gubin na Nysie Łużyckiej i Nysa na Nysie Kłodzkiej.
 • Wydanie mapy rozmieszczenia wodnych źródeł energii na terenie RP.

1928     

 • Wydanie czwartego tomu dzieła Elektryfikacja Polski pt. Zagłębie, pod redakcją K. Siwickiego.
 • Pierwszy miejski kiosk transformatorowy w Będzinie.
 • Uruchomienie elektrowni wodnych: Brzeg na Odrze i Ołownik na Węgorapie.
 • Nowa technologia montażu linii napowietrznej i kablowej 30 kV.

1929     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Żur – największej polskiej elektrowni wodnej w okresie                             międzywojennym o mocy 8 MW oraz Elektrowni Wodnej Podgaje na Gwdzie.
 • Rozbudowa Elektrowni Łódź I o turbozespół X i chłodnię XIII.
 • Opracowanie projektu elektryfikacji Polski.

1930     

 • Oddanie do eksploatacji Elektrowni Wodnej Jastrowie na Gwdzie.
 • Pierwsza rozdzielnia napowietrzna 60 kV przy Elektrowni Żur.
 • Otwarcie sklepu z artykułami elektrycznymi przy Elektrowni Łódzkiej.
 • Oświetlenie elektryczne pomnika Kościuszki i ul. Pabianickiej w Łodzi.
 • Uruchomienie pierwszego kompensatora 3 MVA na stacji przy ul. Wschowskiej w Warszawie.
 • Otwarcie poradni elektrycznej w Krakowie.
 • Opublikowanie planu sieci wysokiego napięcia Elektrowni Okręgu Warszawskiego, teren koncesji               wolskiej.
 • Wprowadzenie technologii budowy linii 60 kV o żerdziach drewnianych na terenie Bydgoszczy.

1931     

 • Sprzedaż akcji spółki akcyjnej Pomorska Elektrownia Krajowa Gródek.

1932     

 • Nowa siedziba Polskich Zakładów Elektrotechnicznych ERA we Włochach pod Warszawą;                         wytwarzanie maszyn i przyrządów elektrycznych prądu stałego, systemów dla celów komunikacji               kolejowej, lotnictwa i radiotelegrafii.
 • Uruchomienie elektrowni wodnych: Otmuchów na Nysie Kłodzkiej, Ptusza na Gwdzie, Kraszewice na Bobrze i Łebień na Łupawie.
 • Ogłoszenie gotowości Polskich Zakładów Siemens S.A. Warszawa do wykonywania instalacji siły,             światła, reklam i sygnalizacji dla spółdzielni, gmachów rządowych i prywatnych, sklepów, biur, kin, teatrów,restauracji.
 • Polecenie przez Fabrykę Aparatów Elektrycznych S. Kleiman i Synowie z Warszawy, pierwszych w Polsce wyłączników olejowych o mocy 400 MVA, produkowan na licencji Voigt & Haeffner.
 • Ogłoszenie przez Fabrykę Aparatów Elektrycznych K. Szpotański i S-ka S.A. w Warszawie informacji o wytwarzaniu i posiadaniu na składzie: liczników, bezpieczników, skrzynek przyłączowych, urządzeń rozdzielczych, aparatów wysokiego napięcia do 35 kV, wyłączników olejowych do 35 kV dla mocy odłączalnych do 200 MVA.
 • Sprzedaż grzejników elektrycznych Brabork przez firma Braci Borkowskich z Warszawy.
 • Sprzedaż tablic licznikowyh z materiału izolacyjnego oraz ograniczników prądu systemu Bergmannprzez firmę Makowski i Zauder z Łodzi.
 • Przekazanie Wydziału Elektrycznego do Ministerstwa Przemysłu i Handlu.

1933     

 • Budowa Elektrowni Białystok II.
 • Pierwszy pokaz prac pod napięciem na linii 60 kV na obszarze działania spółki Gródek.
 • Budowa linii 30 kV Otwock-Falenica.
 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Otmuchów przy zaporze na Jeziorze Otmuchowskim.

1934     

 • Opublikowanie mapy uprawnień rządowych wydanych na mocy ustawy z 1922 r.
 • Przekazanie do eksploatacji trzech hydroelektrowni: Szklarska Poręba na Kamiennej, Rakowiec na Nogacie i Juszkowo na Raduni.
 • Nowa hala obsługi klientów Elektrowni Łódzkiej.

1935     

 • Opracowanie przez O. Olivena (Francja) projektu sieci paneuropejskiej 400kV od Portugalii do Turcji          i Ukrainy.
 • Opracowanie przez Viela (Niemcy) alternatywnego planu budowy sieci paneuropejskiej na                           napięciu 400 kV od Portugalii do Rosji i na Bałkany.
 • Uruchomienie sześciu elektrowni wodnych: Raduszec Stary i Włodzice na Bobrze, Smołdzino na               Łupawie, Wadąg na Wadągu, Opolnica na Nysie Kłodzkiej i Międzylesie na Myśli.
 • Opracowanie projektu linii przesyłowej 150 kV Mościce-Starachowice.

1936     

 • Opracowanie mapy podziału Polski na okręgi elektryfikacyjne i projektu przyszłej sieci                                 najwyższych napięć.
 • Uruchomienie elektrowni szczytowo-pompowej o mocy 79,5 MW w Dychowie na rzece Bóbr oraz               czterech elektrowni wodnych: Brąswałd na Łynie, Biesowice na Wieprzy, Rościno na Parsęcie i                 Koszyce na Gwdzie.
 • Wydanie przez Związek Elektrowni Polskich Warszawa poradnika dla budujących pt. Urządzenia               elektryczne w domu.
 • Wydanie przez SEP dzieła inż. A. J. Morawskiego pt. Sieci elektryczne i​ współpraca elektrowni – pierwszego w Polsce podręcznika traktującego o systemie elektroenergetycznym.
 • Wprowadzenie konstrukcji słupów żelbetowych dla linii 35 kV.
 • Oddanie do eksploatacji pierwszej na świecie elektrowni wodnej wyposażonej w turbiny rurowe                   Kaplana w Elektrowni Wodnej Rościno na Parsęcie.

1937     

 • Wydanie przez PEK Gródek okólnika nr 1 do mieszkańców miejscowości nadmorskich w sprawie              elektryfikacji wybrzeża morskiego, który zawierał program i cel elektryfikacji.
 • Nowy podział Polski na okręgi elektryfikacyjne.
 • Opracowanie planów elektryfikacji okręgu warszawskiego.
 • Opracowanie planu elektryfikacji województwa lubelskiego.
 • Ogłoszenie taryfy uniwersalnej dla odbiorców energii na niskim napięciu z Pomorskiej Elektrowni               Krajowej Gródek S.A.
 • Uruchomienie elektrowni wodnych Prędzieszyn na Raduni i Turawa na zaporze Jeziora                               Turawskiego.

1938     

 • Rozwój produkcji artykułów gospodarstwa domowego w Fabryce Grzejników Gródek budowanej przez    A. Hoffmanna.
 • Nowa linia 60 kV Otwock-Warszawa Praga.
 • Wprowadzenie typowych rozwiązań stacji transformatorowej SN/NN.
 • Nowe elektrownie: Gdynia Chylonia i Stalowa Wola.
 • Ocena stanu elektryfikacji Wolnego Miasta Gdańska.
 • Nowe rozwiązania w produkcji kuchni elektrycznych firmy Gródek i firmy Bracia Borkowscy                         (Brabork).
 • Uruchomienie produkcji kotłów wodnorurkowych o sekcjach wężykowatych w fabryce W. Fitzner i K. Gamper, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza.
 • Nadanie Zakładowi Elektrycznemu Okręgu Podstołecznego ZEOP Sp. z o.o. uprawnienia                           rządowego nr 351 na przetwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej w czterech                     powiatach województwa warszawskiego oraz w sześciu gminach powiatu garwolińskiego w                         województwie lubelskim.
 • Nadanie patentu nr 26859 firmie PEK Gródek w Toruniu, według opisu patentowego.
 • Wydanie 50. numeru Ogólnego katalogu elektrotechnicznego fabryki Bracia Borkowscy Brabork.
 • Opublikowanie mapy elektryfikacji wsi na obszarze kraju.

1939     

 • Prezentacja transformator probierczy 600 kV na wystawie elektromechanicznej w Katowicach przez FAE Szpotański i S-ka S.A.
 • Sprzedaż akcji Śląskich Zakładów Elektrycznych Sp. z o.o. w Katowicach; jedna akcja na                           okaziciela ma wartość 1000 zł.
 • Rozwój firmy Rohn-Zieliński BBC produkującej: silniki trójfazowe, prądnice, transformatory,                         aparaturę elektryczną, pompy.
 • Prezentacja na wystawie przemysłu metalowego i elektrotechniki w Warszawie wyłącznika małoolejowego 150kV (jako pierwszego tego typu zespółu wykonanego w Polsce) oraz innych aparatów wyposażenia stacji transformatorowo-rozdzielczych przez FAE K. Szpotański i S-ka S.A.
 • Zakończenie budowy Elektrowni Stalowa Wola.

1940     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Przysieka na Nysie Łużyckiej.

1941     

 • Przekazanie do eksploatacji pierwszego turbozespołu w Elektrowni Wodnej Rożnów.

1943     

 • Zakończenie wojennego etapu budowy Elektrowni Wodnej Rożnów.
 • 14 sierpnia - męczenska śmierć św. Maksymiliana Kolbego.
 • Restytucja oświetlenia elektrycznego Warszawy po uruchomieniu Elektrowni Powiśle.
 • Utworzenie Państwowego Instytutu Wysokonapięciowego w Warszawie.

1945     

 • Ocena stanu Elektrowni Powiśle po powstaniu warszawskim.
 • Opracowanie planów rozbudowy elektrowni i sieci NN na terenie RP w latach 1946-1948.
 • Ocena stopnia zelektryfikowania polskich wsi w 1945 r.
 • Planowanie nakładów na odbudowę i rozbudowę energetyki według okręgów energetycznych.
 • Zakończenie I etapu odbudowy Elektrowni Pruszków.
 • Zakończenie I etapu odbudowy Elektrowni Powiśle po dewastacji wojennej.

1946     

 • Ponowne uruchomienie – po wojennej dewastacji – wszystkich turbozespołów w Elektrowni                         Wodnej Rożnów.

1948     

 • Wydanie mapy Stopień zelektryfikowania wsi w Polsce.
 • Nowy podział kraju na okręgi energetyczne.
 • Uruchomienie stacji Bydgoszcz Jasiniec wraz z rozdzielnią 60 kV.

1950     

 • Opracowanie konstrukcji typowej stacji słupowej SN/NN.
 • Uruchomienie szeregu stacji transformatorowych 110/30 kV i 110/15 kV w wykonaniu napowietrznym i częściowo wnętrzowym.

1951     

 • Uruchomienie odbudowanych ze zniszczeń wojennych: Elektrowni Wodnej Dychów na Bobrze oraz Elektrowni Wodnej Czchów na Dunajcu i Smukała na Brdzie.
 • Restrukturyzacja Państwowego Instytutu Wysokonapięciowego i powołanie Instytutu Elektrotechniki w Międzylesiu koło Warszawy.

1952     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Gorzupia na Bobrze.

1953     

 • Oddanie do eksploatacji Elektrowni Wodnej Porąbka (12,6 MW), przy zaporze wybudowanej przed wojną.
 • Powołanie Instytutu Energetyki w Warszawie.

1954     

 • Uruchomienie drugiego turbozespołu w Elektrowni Wodnej Czchów.
 • Uruchomienie stacji 220/110 kV Rożki i linii 220 kV Rożki-Mory.
 • Uruchomienie Elektrociepłowni Żerań w Warszawie.

1955     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Przewóz na Wiśle.

1956     

 • Wybudowanie nowej, dwunastopolowej rozdzielni 110 kV w stacji Warszawa Zachodnia.
 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Olszna na Bobrze.

1958     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Wały (9,7 MW) przy nowym stopniu żeglugowym na Odrze w                   Brzegu Dolnym.
 • Uruchomienie Elektrociepłowni Łódź II oraz zakończenie I etapu budowy Elektrowni Konin (165 MW).

1959     

 • Uruchomienie w Elektrowni Blachownia dwóch bloków o mocy 70 MW każdy.

1960     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Koronowo (26 MW).
 • Przekazanie do eksploatacji (przejściowo na napięciu 220 kV) pierwszej polskiej linii przesyłowej 400 kV Mikułowa-Joachimów, zbudowanej przez Elbud według projektu autorstwa firmy                               Energoprojekt Kraków.
 • Uruchomienie w Elektrowni Blachownia dalszych dwóch bloków o mocy 70 MW każdy.
 • Uruchomienie pierwszej turbiny Kaplana polskiej produkcji w Elektrowni Wodnej Kuźnice na Raduni.
 • Uruchomienie w Elektrowni Pomorzany dwóch bloków po 60 MW.
 • Uruchomienie Elektrociepłowni Bielsko-Biała.

1961     

 • Przekazanie do eksploatacji elektrowni wodnych: Myczkowce na Sanie i Skawina na Wiśle.
 • Zakończenie II etapu budowy Elektrowni Konin (150 MW) oraz wykonanie wykopów pod                             fundamenty budynku głównego Elektrowni Adamów.

1962     

 • Podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę stopnia wodnego i Elektrowni Włocławek.
 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Tryszczyn na Brdzie.
 • Utworzenie Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych weWrocławiu.
 • Uruchomienie Elektrociepłowni Warszawa Siekierki (I etap).
 • Uruchomienie Elektrowni Turów – oddanie do eksploatacji dwóch bloków po 200 MW.

1963     

 • Oddanie do użytku elektrowni wodnych: Dębe na Narwi i Witki na Witce.
 • Uruchomienie pierwszej maszyny cyfrowej w elektroenergetyce (URAL2, Instytut Energetyki,                       Warszawa).
 • Uruchomienie dwóch kolejnych bloków w Elektrowni Turów o łącznej mocy 400 MW.

1964     

 • Przełączenie linii Mikułowa-Joachimów na napięcie 400 kV.
 • Uruchomienie w PDM maszyny cyfrowej MCERO produkcji IASE Wrocław do ekonomicznego                   rozdziału obciążeń pomiędzy elektrownie.
 • Uruchomienie w Elektrowni Turów dwóch bloków po 200 MW oraz zakończenie III etapu budowy               Elektrowni Konin (dwa bloki po 120 MW).

1965     

 • Uruchomienie w Elektrowni Turów bloku o mocy 200 MW.

1966     

 • Uruchomienie w Elektrowni Stalowa Wola dwóch bloków o łącznej mocy 240 MW (2 × 120 MW).
 • Osiągnięcie pełnej mocy projektowanej w Elektrowni Adamów – pięć bloków po 120 MW.

1967    

 • Oddanie Elektrowni Wodnej Tresna na Sole i Dąbie na Wiśle.
 • Uruchomienie w Elektrowni Pątnów dwóch bloków o mocy 400 MW (2 × 200 MW).
 • Uruchomienie w Elektrowni Łaziska dwóch bloków o łącznej mocy 240 MW (2 × 120 MW).

1968     

 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Solina (137 MW).
 • Elektrownia Pątnów – uruchomienie dwóch bloków o mocy 400 MW (2 × 200 MW).
 • Zakończenie budowy tamy we Włocławku i skierowanie wody na próg jazu.
 • Rozpoczęcie wieloetapowej i wieloletniej budowy Elektrociepłowni Kraków-Łęg.

1969    

 • Elektrownia Pątnów – uruchomienie dwóch bloków o mocy 400 MW (2 × 200 MW).
 • Uruchomienie w Elektrowni Łagisza trzech bloków o mocy 360 MW (3 × 120 MW).
 • Uruchomienie w Elektrowni Siersza trzech bloków o mocy 360 MW (3 × 120 MW).

1970     

 • Przekazanie do eksploatacji Elektrowni Wodnej Włocławek (162 MW) i elektrowni szczytowo-                         pompowej Żydowo (151 MW).
 • Budowa linii 400 kV Kozienice-Warszawa Miłosna przez Elbud Warszawa.
 • Otrzymanie przez Instytut Energetyki i Państwowej Dyspozycji Mocy w Warszawie, Nagrody Państwowej II stopnia za wprowadzenie w krajowym systemie elektroenergetycznym metod ekonomicznego rozdziału obciążeń na elektrownie z wykorzystaniem maszyn cyfrowych.
 • Elektrownia Turów – uruchomienie bloku o mocy 200 MW.
 • Uruchomienie Elektrociepłowni Łódź III.
 • Elektrownia Łaziska – uruchomienie bloku o mocy 200 MW.

1971     

 • Maszyna cyfrowa ODRA 1204 produkcji ELWRO Wrocław została zainstalowana w Zakładzie Techniki           Cyfrowej Instytutu Energetyki w Warszawie, ul. Mysia 2.
 • Nowa mapa podziału terenowego energetyki zawodowej w Polsce.
 • Nowy schemat organizacyjny Zjednoczenia Energetyki.
 • Elektrownia Turów – uruchomienie dwóch bloków po 200 MW i osiągnięcie pełnej projektowanej mocy             elektrowni 2 GW.
 • Elektrownia Łaziska – uruchomienie bloku o mocy 200 MW.
 • Uruchomienie Elektrociepłowni Bydgoszcz II.
 • Uruchomienie Elektrowni Wodnej Głębinów w zaporze Jeziora Nyskiego.

1972     

 • Uruchomienie nowoczesnego systemu komputerowego CDC 3170 + 2 × CDC 1700 w Państwowej                   Dyspozycji Mocy w Warszawie.
 • Nowa stacja 220/110 kV Kozienice w Świerżach Górnych.
 • Elektrownia Łaziska – uruchomienie dwóch bloków o mocy 400 MW (2 × 200 MW).
 • Uruchomienie Elektrociepłowni Wrocław II.
 • Zakończenie II etapu budowy w Elektrociepłowni Siekierki.
 • Uruchomienie Elektrowni Ostrołęka B o mocy 600 MW (3 × 200 MW).
 • Elektrownia Rybnik – uruchomienie bloku o mocy 200 MW.
 • Elektrownia Kozienice – uruchomienie bloku o mocy 200 MW.

1973     

 • Elektrownia Pątnów – uruchomienie bloku o mocy 200 MW.
 • Elektrownia Rybnik – uruchomienie dwóch bloków o mocy 400 MW (2 × 200 MW).
 • Elektrownia Kozienice – rekordowe uruchomienie w jednym roku czterech bloków o mocy 200 MW                   każdy (4 × 200 MW).
 • Uruchomienie Elektrociepłowni Gdańsk II.

1974     

 • Awaria wiatrowo-śnieżna - 97 tys. odbiorców energii elektrycznej pozbawionych                       napięcia przez kilka dni.
 • Uruchomienie turbozespołów rurowych w Głębinowie na Nysie Kłodzkiej (3 MW).
 • Elektrownia Pątnów – uruchomienie bloku o mocy 200 MW.
 • Elektrownia Rybnik – uruchomienie bloku o mocy 200 MW.
 • Elektrownia Kozienice – uruchomienie dwóch bloków o mocy 400 MW (2 × 200 MW).
 • Zakończenie III etapu budowy w Elektrociepłowni Siekierki.
 • Elektrownia Dolna Odra – uruchomienie dwóch bloków o mocy 400 MW (2 × 200 MW).

1975     

 • Uruchomienie turbozespołów rurowych w Smardzewicach na Pilicy (3,4  MW).
 • Elektrownia Kozienice – uruchomienie bloku o mocy 200 MW.
 • Elektrownia Dolna Odra – uruchomienie trzech bloków o mocy  600 MW (3 × 200 MW).

1976     

 • Rozwój badań modelowych procesów cieplnych w Instytucie Energetyki.
 • Utworzenie przedsiębiorstwa Centrum Informatyki Energetyki i Energii Atomowej w Warszawie.
 • Elektrownia Dolna Odra – uruchomienie dwóch bloków o mocy 400 MW (2 × 200 MW).
 • Zakończenie I etapu budowy (ciepłownictwo) Elektrociepłowni Kawęczyn (Warszawa).

1977     

 • Elektrownia Dolna Odra – uruchomienie jednego bloku o mocy 200 MW.
 • Uruchomienie Elektrociepłowni Łódź IV.
 • Uruchomienie IV etapu w Elektrociepłowni Siekierki.
 • Elektrownia Jaworzno III – uruchomienie czterech bloków o mocy 800 MW (4 × 200 MW).
 • Uruchomienie odbudowanej Elektrowni Rościno na Parsęcie, wyposażonej w turbiny rurowe produkcji             krajowej.

1978     

 • Elektrownia Rybnik – uruchomienie czterech bloków o mocy 800 MW (4 × 200 MW).
 • Elektrownia Jaworzno III – uruchomienie dwóch bloków o mocy 400 MW (2 × 200 MW).
 • Uruchomienie V etapu w Elektrociepłowni Siekierki (Warszawa).
 • Uruchomienie w Elektrowni Kozienice pierwszego turbozespołu o mocy 500 MW.

1979     

 • Oddanie do eksploatacji elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar (500 MW).
 • Uruchomienie w Elektrowni Kozienice drugiego turbozespołu o mocy 500 MW.
 • Elektrownia Połaniec – uruchomienie pierwszego bloku o mocy 200 MW.
 • Oddanie do ruchu w Elektrowni Łaziska pierwszego bloku energetycznego o mocy 200 MW spalającego węgiel kamienny.

1980     

 • Nowy transformator 400/220 kV 250 MVA w stacji Warszawa Miłosna.

1982     

 • Uruchomienie elektrowni szczytowo-pompowej Żarnowiec na Jeziorze Żarnowieckim o mocy osiągalnej 716 MW.
 • Uruchomienie VI etapu w Elektrociepłowni Siekierki.
 • Zakończenie IV etapu budowy Elektrociepłowni Kraków-Łęg.
 • Rozpoczęcie budowy Elektrowni Jądrowej Żarnowiec.

1983     

 • Uruchomienie Elektrowni Bełchatów – dwa bloki po 360 MW.

1984     

 • Rozdzielnia 400 kV w Płocku wpięta do linii 400 kV Warszawa Miłosna-Gdańsk Błonia, załączona 30 września.
 • Elektrownia Bełchatów – uruchomienie dwóch bloków o mocy 720 MW (2 × 360 MW).

1985     

 • Elektrownia Bełchatów – uruchomienie dwóch bloków o mocy 720 MW (2 × 360 MW).

1986     

 • Elektrownia Bełchatów – uruchomienie dwóch bloków o mocy 720 MW (2 × 360 MW).

1987     

 • Elektrownia Bełchatów – uruchomienie dwóch bloków o mocy 720 MW (2 × 360 MW).

1988     

 • Elektrownia Bełchatów – uruchomienie dwóch bloków o mocy 720 MW (2 × 360 MW).

1989     

 • Uruchomienie pierwszego bloku 360 MW w Elektrowni Opole.

1990     

 • Oddanie do eksploatacji stacji 400/110 kV Krosno Iskrzynia.
 • Zawiązanie jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2.

1991     

 • Uruchomienie pierwszej rozdzielni w Warszawie w izolacji sześciofluorku siarki.

1992     

 • Zakończenie rozbudowy stacji 220/110 kV w Ełku – włączenie do pracy drugiego ATR o mocy 160 MVA.

1993     

 • Przekazanie do eksploatacji linii 400 kV Gdańsk Błonia-Olsztyn Mątki.
 • Przekazanie linii 400 kV Warszawa Miłosna-Białystok Narew.
 • Powołanie spółki Tel-Energo S.A. świadczącej usługi telekomunikacyjne z wykorzystaniem sieci                       światłowodowej elektroenergetyki.
 • Włączenie do ruchu stacji 400/110 kV w Mątkach koło Olsztyna.
 • Ustanowienie 14 sierpnia śiętem energetykóe na pamiątkę męczeńskiej śmierci ich aptrona - św. Maksymiliana Kolbego.

1994     

 • Zawiązanie spółki Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A. z siedzibą w Warszawie.
 • Pierwsze kontrakty długoterminowe na dostawę mocy i energii elektrycznej z elektrowni i                                   elektrociepłowni systemowych.

1995     

 • Przyłączenie krajowego systemu elektroenergetycznego do UCPTE (obecnie UCTE).

1996     

 • Otwarcie Centrum Regulacyjno-Rozliczeniowego państw grupy CENTREL.
 • Zakończenie kompleksowej modernizacji stacji 220/110 kV Płock Podolszyce.

1997     

 • Oddanie do eksploatacji Elektrowni Wodnej Czorsztyn-Niedzica o mocy 92 MW.
 • Wdrożenie badań termograficznych w podczerwieni do diagnozowania linii, stacji i stanu aparatury                   stacyjnej w PSE S.A.
 • Wdrażanie projektu Pątnów II w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
 • Klęska powodzi – powódź nie ominęła obiektów energetycznych, przede wszystkim w województwach             opolskim i katowickim.

1998     

 • Włączenie do systemu krajowego nowej linii międzynarodowej Krosno Iskrzynia-Lemeśany (Słowacja).
 • Eksport polskich usług budownictwa elektrowni, budowa elektrowni w Turcji przez Elektrim Megadex.

2000     

 • Oddanie do eksploatacji po dwuletniej przebudowie gruntownie zmodernizowanej stacji Gorzów                       220/110 kV.
 • Rozwój systemów telekomunikacyjnych w elektroenergetyce polskiej.
 • Wdrożenie w budowie linii i stacji słupów rurowych 110 kV z izolacją rurową.

2001     

 • Przekazanie do eksploatacji stacji konwertorowej DC/AC Słupsk i stacji 400/110 kV Słupsk                               Wierzbięcino.
 • Kontynuacja przebudowy linii napowietrznych 110 kV na kablowe w terenie podmiejskim.

2002     

 • Zima 2002/2003 – katastrofalne oblodzenie linii na południu Polski.
 • Przeprowadzenie modernizacji stacji 110/15 kV Zachodnia i Batory w Warszawie w technologii SF6.

2003     

 • Podpisanie aktu erekcyjnego upamiętniającego rozpoczęcie budowy pierwszej w Polsce linii                             czterotorowej o trzech napięciach: 400, 220 i 110 kV Poznań Plewiska-Kromolice, stanowiącej fragment układu przesyłowego Plewiska-Ostrów.
 • Zakończenie modernizacji Elektrowni Wodnej Solina – powiększenie mocy zainstalowanej elektrowni do 200 MW.
 • Zakończenie modernizacji stacji Adamów i Leśniów.
 • Zakończenie budowy linii 400 kV Dobrzeń-Wielopole.

2004     

 • Przekazanie do eksploatacji nowej linii 220 kV Elektrociepłownia Zielona Góra-Leśniów na słupach                   rurowych.
 • Podpisanie przez PSE S.A. i Elbud S.A. Warszawa umowy na wybudowanie linii 400 kV Tarnów-Krosno             Iskrzynia.
 • Wdrożenie nowej technologii stawiania słupów energetycznychmetodą wysokościową z użyciem                       kratownicy Derrick na budowie linii Poznań Plewiska-Kromolice.
 • Podpisanie aktu erekcyjnego upamiętniającego powołanie spółki PSE Operator S.A.
 • Zakończenie przebudowy i modernizacji stacji 220/110 kV Warszawa Mory.

2005     

 • Zakończenie modernizacji Elektrowni Wodnej Dychów.
 • Wmurowanie kamienia węgielnego pod nową siedzibę operatora systemu przesyłowego w Bielawie,                 gmina Konstancin-Jeziorna.
 • Rozpoczęcie prac przy realizacji bloku energetycznego Pątnów II.
 • Wdrożenie dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE oraz ważnych zmian ustawodawstwa dotyczących                   funkcjonowania elektroenergetyki w Polsce, wpływających na zmianę Prawa energetycznego oraz                   ustawy Prawo ochrony środowiska.
 • Wprowadzenie dla lepszego zarządzania transgraniczną wymianą energii elektrycznej, skoordynowanych aukcji na zdolności przesyłowe w odniesieniu do aukcji rocznych i miesięcznych (od stycznia), oraz na aukcje dobowe – rynek dnia następnego (od kwietnia).
 • 3 maja – wypełnianie zadań OSD przez przedsiębiorstwa zintegrowane pionowo, tzw. spółki dystrybucyjne (SD), prowadzące także działalność handlową w zakresie sprzedaży energii.
 • Zmiana, w stosunku do 2004 r., sytuacji na rynku zielonej energii; 1 października - rozpoczęcie funkcjonowania w Polsce systemu wydawania świadectw pochodzenia i obrotu nimi.   
 • 1 stycznia - wprowadzenie w życie na obszarze UE nowego instrumentu ochrony środowiska – systemu handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.
 • 13 września - powołanie do życia Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji, majacego za zadanie m.in. prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień.

2006     

 • Ogłoszenie przez rząd na początku roku nowej polityki wobec sektora elektroenergetycznego. 28 marca - ogłoszenie programu dla elektroenergetyki zakładającego m.in. konsolidację pionową i stworzenie kilku grup energetycznych, w skład których wchodziłyby zarówno dotychczasowe przedsiębiorstwa wytwórcze, jak i dystrybucyjne.
 • Lipiec - próby ciśnieniowe kotła w Elektrowni Pątnów II, zakończone sukcesem już przy pierwszym                 podejściu.
 • 16 października - rozpoczęcie prac przy budowie nowego bloku energetycznego o mocy 833 MW w BOT Elektrownia Bełchatów S.A. 
 • Listopad - powołanie spółki Polska Grupa Energetyczna Energia.
 • Grudzień - powołanie spółki Energetyka Południe (obecnie Tauron Polska Energia).

2007

 • 1 lipca - ustanowienie prawa do wyboru sprzedawcy dla wszystkich odbiorców – w tym dla najliczniejszej grupy w gospodarstwach domowych.
 • Giełda jako obligatoryjne miejsce obrotu świadectwami pochodzenia energii wytworzonej w źródłach odnawialnych (od końca grudnia 2007 r. także w kogeneracji).
 • 1 lipca -  prawne wyodrębnienie operatorów systemów dystrybucyjnych w elektroenergetyce i                   gazownictwie.
 • 23 listopada - zakończenie uruchamiania bloku Pątnów II – pierwsze wysłanie energii do                         krajowego systemu energetycznego.
 • Grudzień - oddanie do eksploatacji IOS dla Elektrowni Pątnów I oraz Elektrowni Pątnów II.

2008     

 • 28 lutego - zakończenie budowy i przekazanie do ruchu nowoczesnego bloku Pątnów II o mocy 464 MW         w Zespole Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.
 • 1 kwietnia - rozwiązanie długoterminowych kontraktów na zakup mocy i energii oraz rozprowadzenie jej na rynku.
 • Okres wielu zmian na detalicznym rynku energii elektrycznej – uwolnienie cen dla odbiorców przemysłowych; utrzymanie przez prezes URE  obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia w odniesieniu do grupy taryfowej G, czyli należacej do niej głownie odbiorców w gospodarstwach domowych, z powodu         konieczności ochrony przed nieuzasadnionym wzrostem cen.
 • 17 listopada - notowanie spółki  Enea S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2009     

 • 6 listopada - debiut PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w                     Warszawie.
 • Styczeń - decyzja polskiego rządu o budowie dwóch elektrowni jądrowych o planowanej mocy 3 tys. MW każda.
 • 1 marca - przeniesienie obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, z wytwórców na przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej nabywcy końcowemu. 
 • Dokonanie przez prezes URE  rozliczenia pomocy publicznej wypłaconej w formie zaliczek w 2008 r.                   wytwórcom objętym ustawą o rozwiązaniu KDT.
 • 27 czerwca - podpisanie protokołu przekazania do eksploatacji bloku 460 MW w Elektrowni Łagisza, należącej do Grupy Tauron. 
 • Uchwalenie zmiany w Prawie energetycznym: wprowadzono m.in. „obligo giełdowe” oraz zaliczki na                 poczet kosztów przyłączania nowych źródeł do sieci (30 zł/kW mocy przyłączeniowej).

2010     

 • 30 czerwca – debiut giełdowy Tauron Polska Energia S.A.
 • Wejście w życie znowelizowanego Prawa energetycznego, nakładającego na producentów obowiązek             sprzedaży 15% energii przez giełdę.
 • Wzrost zużycia energii elektrycznej w Polsce o 4%, a cen o 8%.

2011     

 • Rozwój OZE (farmy wiatrowe, biogazownie) oraz prace legislacyjne związane z efektywnością energetyczną.
 • Odkupienie od inwestora zagranicznego (Vattenfall) Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego i Elektrociepłowni Warszawskich przez inwestorów krajowych (Tauron, PGNiG).
 • Rozpoczęcie w Polsce prac związanych z energetyką gazową; podpisanie umowy pomiędzy Tauronem i PGNiG o wspólnej budowie elektrowni gazowej w Stalowej Woli.
 • Sierpień - uzyskanie pozwolenie od prezydenta Jaworzn na budowę bloku w Zakładzie Wytwarzanie Nowa Dąbrowa Górnicza, należącego do Tauron Wytwarzanie.
 • Wrzesień –  oddanie do eksploatacji największego w Polsce bloku energetycznego opalanego węglem brunatnym, o mocy 856 MW w Bełchatowie.

2012    

 • 21 września - podpisanie przez spółkę Enea umowy na budowę bloku nr 11 na parametrach nadkrytyczne,      o mocy 900-1000 MW w Elektrowni Kozienice.

2013     

 • Ogłoszenie wyników przetargu na budowę bloku o mocy 430-450 MW, opalanego węglem brunatnym Elektrowni Turów (blok nr 11) przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.
 • 20 czerwca - podpisanie umowy przez Tauron Ciepło i Elektrobudową na budowę bloku energetycznego w Zakładach Wytwarzania Tychy.
 • 14 października - podpisanie umowy przez Spółke Energetycznę „Jastrzębie” SA  na budowę nowego bloku fluidalnego z istniejącą już infrastrukturą elektrociepłowni Zofiówka.

2014     

 • 17 kwietnia - podpisanie umowy przez  Tauron Wytwarzanie, konsorcjum Rafako i Mostostalem Warszawa na budowę nowego bloku o mocy 910 MW, opalanego węglem kamiennym w Elektrowni Jaworzno.
 • Kompletowanie projektu przez Kompanię Węglowe na budowę elektrowni na terenie byłej kopalni Czeczott.
 • 3 listopad - wmurowanie kamienie węgielnego w fundamenty nowego bloku nr 5 w Elektrowni Opole.

2015     

 • 16 marca - rozważanie zmian  projektu budowy elektrowni gazowo-parowej na kogeneracyjną w Grudziądzu przez Energę.
 • 18 maja - symboliczna inauguracja budowy bloku – zakończono wszelkie prace projektowe, niezbędne do rozpoczęcia budowy.
 • 17 czerwca - dotarcie z Japonii do portu Gdynia generatora dla nowego bloku w Elektrowni Kozienice. 
 • 7 września - ogłoszenie rozpoczęcia prac nad blokiem energetycznym o mocy 596 MWe w Płocku przez PKN Orlen.

2016     

 • 18 stycznia - przeprowadzenie pomyślnej synchronizacji nowego bloku w Zakładzie Wytwarzania Tychy z KSE.
 • 28 stycznia - przyłączenie nowej elektrowni gazowo-parową PKN Orlen we Włocławku, podpisanie umowy przesyłowej z PSE.
 • 1 lutego 2016 -decyzja PGE EJ1 o prowadzeniu badań środowiskowych i lokalizacyjnych dla budowy elektrowni jądrowej w dwóch lokalizacjach: „Lubiatowo-Kopalino” i „Żarnowiec”.
 • 24 maja - podjęcie decyzji przez zarząd Energii o ponownym uruchomieniu projektu budowy nowego bloku o mocy 1000 MW w Elektrowni Ostrołęka.
 • 1 czerwca - podpisanie przez Przedstawicieli Polskiego i Generalnego Realizatora Inwestycji protokołu odbioru terminalu LNG w Świnoujściu, umożliwiającego realną dostawę gazu i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 • 13 czerwca - wmurowanie kamienia węgielnego pod nowa elektrociepłownię o mocy 220 MW, budowaną przez Fortum w Zabrzu, opalaną węglem i paliwem alternatywnym z możliwością spalania biomasy.
 • 13 czerwca - podpisanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ustawy o efektywności energetycznej, mającej na celu dalszą poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki i wdrożenie do polskiego porządku prawnego regulacji Unii Europejskiej.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Całość praw autorskich: Filip Wiśniewski