in ,

Eltel Networks – profesjonalna firma budująca linie wysokiego napięcia

Bezpieczeństwo i stabilność sieci elektroenergetycznych są niezwykle ważne. Tylko odpowiednio skonstruowana i utrzymywana infrastruktura jest w stanie w sposób niezakłócony dostarczać prąd do odbiorców końcowych. Jednocześnie budowa linii wysokiego napięcia jest bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem. Dlatego warto powierzać ją najlepszym – firmom takim jak Eltel Networks.

Linie wysokiego napięcia – niezbędny element sieci energetycznej

Dostarczenie energii do wszystkich odbiorców końcowych wymaga niejednokrotnie budowy bardzo rozległych i skomplikowanych sieci przesyłowych. W owych sieciach linie wysokiego napięcia można porównać do autostrad – przesyłają one energię na duże odległości pomiędzy elektrowniami, w których jest ona produkowana, a sieciami rozdzielczymi, które przesyłają ją dalej w wielu kierunkach, aż do odbiorcy końcowego. Linie wysokiego napięcia łączą również sieć krajową z sieciami zagranicznymi, umożliwiając przesył prądu w obu kierunkach. Ich odpowiednie rozmieszczenie oraz konstrukcja zapewniają równowagę i stabilność całej sieci elektroenergetycznej, co ma wpływ na jej bezpieczeństwo oraz zachowanie ciągłości dostaw.

Linie wysokiego napięcia to jednocześnie  wyzwanie konstrukcyjne – zarówno ze względu na ich wyjątkowy charakter, jak i dużą skalę przedsięwzięcia. Dlatego ich budową zajmują się wyłącznie wyspecjalizowane w tej materii firmy.

Na czym polega budowa linii wysokiego napięcia?

Budowa linii wysokiego napięcia to bardzo skomplikowane, rozległe przedsięwzięcie. Problemy często pojawiają się już na etapie projektowania, a w szczególności wyznaczania przebiegu linii. Właściciele wszystkich nieruchomości, przez które będzie przebiegać linia, muszą wyrazić na to zgodę. Ponadto należy zachować odpowiednią odległość od zabudowań i tak zaplanować jej przebieg, by w minimalnym stopniu oddziaływała na środowisko.

Linie wysokiego napięcia najczęściej są budowane jako linie napowietrzne – przewody są wówczas rozpięte nad ziemią pomiędzy słupami. To rozwiązanie tańsze i prostsze w realizacji niż budowa sieci podziemnych. Nie oznacza to jednak, że ich konstrukcja jest prosta! Wysokość słupów budowanych ze stali musi być dostosowana do napięcia znamionowego linii – im wyższe napięcie, tym wyższe słupy trzeba zbudować (sięgają one kilkudziesięciu metrów),  a odległość pomiędzy słupami sięga nawet kilkuset metrów.

Przewody energetyczne muszą być rozmieszczane równolegle w określonych odstępach, by minimalizować tzw. zjawisko ulotu i straty energii, czy zapewniać konieczne odległości związane z bezpieczeństwem oraz wpływem pola elektromagnetycznego na obiekty sąsiadujące oraz organizmy żywe. Wysokie napięcie stwarza również konieczność stosowania specjalnej izolacji. Potrzebna jest również ochrona odgromowa i montaż innych systemów zabezpieczających oraz służących do kontroli czy obsługi linii.

Budowa linii wysokiego napięcia

Budowa linii wysokiego napięcia to zadanie trudne zarówno od strony konstrukcyjnej, jak i projektowej czy formalnej.

Budowa linii wysokiego napięcia to jedno z kluczowych zadań wpływających na bezpieczeństwo, stabilność i skuteczność sieci przesyłowych. Inwestycje tego typu są więc realizowane z najwyższą starannością. Wykonawcy odpowiadają zaś nie tylko za budowę, ale również prowadzą rozmowy z właścicielami działek, przez które ma przebiegać linia, sporządzają umowy na ustanowienie służebności przesyłu i realizują wiele innych pomniejszych prac. Firmy zajmujące się tego rodzaju zadaniami muszą więc dysponować wysoko wykwalifikowanym personelem, specjalistycznym sprzętem i odpowiednim doświadczeniem.

Eltel Networks oferuje kompleksowe usługi w sektorze energetycznym, legitymując się ogromną praktyką w tej dziedzinie. Specjalnością firmy jest nie tylko budowa linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia, ale również ich modernizacja, projektowanie czy eksploatacja. Usługi obejmują też prace związane ze stacjami elektroenergetycznymi: ich kompleksową budowę, projektowanie, przebudowę i modernizację. To eksperci zapewniający perfekcyjną realizację każdego przedsięwzięcia, a także jego kompleksową obsługę.

undefined

Dodaj komentarz

Jak wybrać najlepszą ofertę na fotowoltaikę?

Co to jest blackout

Blackout – co to jest? Jaka była największa awaria zasilania w historii?