in

Fotowoltaika – sposób na mniejsze rachunki za prąd

Słyszałeś, że fotowoltaika pozwala obniżyć rachunek za prąd? To prawda. Możesz jednak zastanawiać się nad tym, ile tak naprawdę zaoszczędzisz, a także w jaki sposób zmienią się Twoje rozliczenia z zakładem energetycznym. Dowiedz się więcej, aby podjąć świadomą decyzję o montażu instalacji PV.

Jaki jest sposób działania instalacji fotowoltaicznej?

Instalacja PV pozwala na produkcję własnej energii elektrycznej. Źródłem, które służy do jej wytworzenia, jest energia słoneczna. To ona jest pobierana przez panele fotowoltaiczne, montowane zazwyczaj na dachu budynku, a następnie przetwarzana na prąd 230 V/50 Hz, czyli dokładnie taki, jaki płynie z zakładu energetycznego. Różnica polega na tym, że energia jest wytwarzana bezpłatnie – z naturalnego, odnawialnego źródła.

Instalacja działa bezobsługowo, a czas jej funkcjonowania jest szacowany na ponad 25 lat. Koszt użytkowania wiąże się wyłącznie z początkową inwestycją w zakup komponentów i montaż. Nie jest wymagane ani pozwolenie na budowę mikroinstalacji, ani zgłoszenie tego faktu. Za to zwrot z inwestycji, przy założeniu, że skorzystasz z dotacji i ulg, przysługujących np. w ramach rządowego programu „Mój prąd”, nastąpi już po pięciu latach, a w kolejnych zyski będą się tylko zwiększać.

Dlaczego fotowoltaika pozwala obniżyć rachunek za prąd?

Obniżenie rachunku za prąd po zainstalowaniu fotowoltaiki wynika z dwóch przyczyn.

  • Całość prądu niezbędnego do zasilania domu jest wytwarzana przez instalację. To dlatego na etapie jej projektowania eksperci wyliczają precyzyjnie niezbędną moc instalacji i dobierają parametry komponentów tak, aby jedynie wymienna liczba kilowatogodzin była pobierana z sieci.
  • Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, użytkownicy mikroinstalacji PV stają się prosumentami i mają prawo do magazynowania nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej w sieci. Następnie jest ona rozliczana zgodnie z warunkami net-meteringu, zgodnie z którymi można odebrać 0,7 lub 0,8 kWh za każdą przesłaną 1 kWh. Wysokość zwrotu jest uzależniona od mocy instalacji – większy przysługuje przy mikroinstalacjach do 10 kWp, mniejszy – przy mocy 10-50 kWp.

W efekcie rachunki za prąd przy dobrze wykonanej instalacji fotowoltaicznej mogą się obniżyć nawet o ok. 80%. Warto przy tym podkreślić, że opłata za prąd z sieci nie zniknie zupełnie. Gospodarstwo domowe jest nadal do niej przyłączone i w przypadku, gdy bieżące zapotrzebowanie na prąd przekroczy ilość energii wyprodukowanej przez fotowoltaikę, zostanie ona pobrana z zakładu.

Prosument a rachunki za prąd

Montaż instalacji fotowoltaicznej oznacza konieczność zgłoszenia do zakładu energetycznego gotowości instalacji do odbioru, czyli de facto chęci wymiany licznika prądu na dwukierunkowy. Jest on niezbędny, abyś mógł nie tylko odbierać energię z sieci, ale i wysyłać nadwyżki tego, co wyprodukuje Twoja przydomowa elektrownia słoneczna do zmagazynowania. Od momentu, gdy panele fotowoltaiczne i inwerter w domu zostaną uruchomione, Ty zaczynasz funkcjonować jako prosument. Różnicę widać na rachunkach za prąd – pojawiają się na nich nowe pola oraz wartości, co jest związane z dwukierunkowym rozliczeniem.

Przeglądając rozliczenie, warto szczególnie zwrócić uwagę na pola:

  • energia czynna pobrana – wskazuje ilość energii pobranej z zakładu energetycznego, np. w nocy, kiedy zasoby wygenerowane przez instalację fotowoltaiczną były niedostępne z uwagi na brak słońca,
  • energia czynna oddana – pokazuje, w jakiej ilości energia została wysłana przez Ciebie do magazynu w ZE w trakcie okresu rozliczeniowego,
  • saldo energii – w tej sekcji znajdziesz wyliczenie tego, ile płatnej energii zostało rzeczywiście pobrane przez Ciebie, z uwzględnieniem bilansowania tego, co zostało przesłane (warunki bilansowania wynikają z zasady net-meteringu),
  • magazyn energii – w tym polu znajdziesz informację o tym, ile jeszcze energii pozostało w Twoim magazynie oraz przez jaki okres (jest dostępna przez okres roku rozliczeniowego).

Rachunek dostarczy więc przejrzystą informację o tym, jaka jest skala zużycia prądu z zakładu oraz jakie koszty w związku z tym poniesiesz.

Uwaga! Należy podkreślić, że koszty współpracy z zakładem energetycznym to nie tylko te związane ze zużytymi kilowatogodzinami. Jak wyjaśnia ekspert Erato Energy – firmy specjalizującej się w montażu instalacji PV – w Polsce pobierana są również opłaty stałe, wyszczególnione na rachunku za prąd. Wynoszą one kilkanaście zł miesięcznie. Takie koszty są naliczane niezależnie od skali zużycia energii sieciowej.

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną przynosi znaczące oszczędności. Przy produkcji własnej energii i ograniczeniu korzystania z usług zakładu energetycznego do minimum można obniżyć wydatki na prąd nawet o 90%.

Dodaj komentarz

Rynek energetyczny w Polsce

Ochrona środowiska w Polsce