in ,

Jak awaria sieci elektroenergetycznej wpływa na instalację fotowoltaiczną?

panele fotowoltaiczne

panele fotowoltaicznePanuje powszechne przekonanie, że skoro jesteśmy prosumentami, którzy są jednocześnie producentami i konsumentami prądu, przerwy w jego dostawie nas nie dotyczą. Przecież nasze moduły fotowoltaiczne do działania potrzebują tylko promieniowania słonecznego, a nie prądu z sieci. Wydaje się zatem, że prosument powinien być niezależny od wszelkich awarii i związanych z nimi braków energii, ale czy na pewno tak jest?

Często montaż instalacji fotowoltaicznej jest podyktowany chęcią niezależności energetycznej. W praktyce domostwa korzystające z takiego źródła energii nie powinny myśleć, że instalacja może działać niezależnie od przerw w dostawie z sieci. W zdecydowanej większości gospodarstwa domowe posiadają instalacje fotowoltaiczne typu on-grid, które są połączone z siecią elektroenergetyczną za pomocą licznika dwukierunkowego.

Awaria sieci a działanie instalacji fotowoltaicznej

W przypadku instalacji fotowoltaicznej on-grid montowanych w połączeniu z siecią elektroenergetyczną za pomocą licznika dwukierunkowego, gdy podczas burzy wiatr zerwie linię, pomimo to, że urządzenie nadal będzie produkować prąd, nie zostanie on dostarczony do domowej instalacji elektrycznej. Nie jest to błąd systemu, lecz zabezpieczenie. Instalacja fotowoltaiczna, mająca dostęp do promieniowania słonecznego, pracuje w trybie ciągłym, produkuje prąd elektryczny i przesyła wytworzoną energię elektryczną do domowej instalacji. Nadwyżki energii są przekazywane przez licznik dwukierunkowy do sieci elektroenergetycznej. W przypadku awarii sieci, powstawałoby ryzyko porażenia osób naprawiających sieć elektroenergetyczną prądem pochodzącym z instalacji fotowoltaicznej.

Zabezpieczenia antywyspowe w instalacjach fotowoltaicznych

W związku z powyższym,  inwerter posiada specjalne zabezpieczenie antywyspowe. Jeżeli nastąpi przerwa w dostawie prądu po stronie sieci, zabezpieczenie wyłącza urządzenie.  Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych, mikroinstalacje o mocy od 10 kW do 50 kW, muszą posiadać możliwość zdalnego sterowania mocą czynną i odłączenia instalacji przez operatora systemu dystrybucyjnego. Istnieją jednak takie typy instalacji fotowoltaicznych, które są w stanie pracować niezależnie od sieci elektroenergetycznej. Są to instalacje typu off-grid oraz instalacje hybrydowe. Zapewniają one niezależność energetyczną, ale posiadają istotną wadę  w postaci wysokich kosztów.

By system energetyczny działał stabilnie i sprawnie, należy odpowiednio rozwijać infrastrukturę sieci. Szybki rozwój fotowoltaiki powoduje duży spadek cen modułów przetwarzających energię słoneczną w prąd elektryczny. Może się jednak okazać, że mikroinstalacje fotowoltaiczne w indywidualnych gospodarstwach domowych, wyprodukują dużo więcej energii, niż jest to zakładane. Wtedy staniemy przed problemem niedostosowanej infrastruktury, która nie udźwignie rosnącej ilości energii elektrycznej, wytwarzanej przez ogromną ilość instalacji fotowoltaicznych. Spowoduje to straty prosumentów i spadek zainteresowania inwestowaniem w odnawialne źródła energii. Wyjściem z tej sytuacji, coraz częściej odczuwalnej w państwach bardziej zaawansowanych w produkcji energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, jest wodór. Produkcja wodoru w technologii rozkładu wody przy pomocy prądu elektrycznego, na tlen i wodór, staje się uniwersalnym antidotum na nadprodukcje energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Ośrodek Szkoleniowy Omega z Zabrza pomoże Ci rozwikłać gąszcz przepisów. Doświadczeni wykładowcy Ośrodka pomogą odnaleźć się Ci w ustawach, rozporządzeniach, normach. Przeczytaj więcej na https://www.oszomega.pl/oze/. Nie pozostaniesz bez pomocy, bez mądrej i trafnej podpowiedzi oraz uzyskasz naprawdę imponującą wiedzę z zakresu OZE.

Dodaj komentarz

Główne błędy instalacji fotowoltaicznych. Jak ich uniknąć?

Montowanie pompy ciepla

Połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła – same korzyści?