in

Jakie miejsca pracy zapewnią inwestycje w OZE?

pracownik OZE

Rozwój nowych technologii, także tych dotyczących pozyskiwania energii odnawialnej, oznacza powstawanie nowych miejsc pracy. A intensywny rozwój tej branży oznacza, że coraz więcej pracodawców będzie poszukiwało nowych pracowników. Zobacz, czy ty też możesz się zatrudnić przy wdrażaniu OZE i ile na tym zarobisz.

Co to jest OZE?

Tajemniczo brzmiący skrót OZE to odnawialne źródła energii. Mowa o tych, które w praktyce nigdy się nie kończą, a więc energia słoneczna, wiatrowa, wodna. Kiedyś zapewne słońce zgaśnie, stanie się to w tak odległej przyszłości, że nie musimy się tym martwić. Podobnie wiatr i prądy na rzekach – jest mało prawdopodobne, byśmy doczekali ich zatrzymania.

Odnawialne źródła energii są podwójnie eko – ekologiczne i ekonomiczne. Korzystanie z nich nie tylko nie przyczynia się do globalnego ocieplenia (nie ma tu emisji gazów cieplarnianych), ale też pozwala na spore oszczędności w kwestiach finansowych. To dobra wiadomość w kontekście rosnących cen energii elektrycznej i gazu.

Coraz intensywniejsze pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii pozwolił na stworzenie wielu miejsc pracy w zawodzie jeszcze do niedawna uważanym za niszowy – specjalista do spraw ochrony środowiska. Szczegóły można poznać na stronie: https://www.gowork.pl/praca/ochrona-srodowiska;st.

Kto może korzystać z OZE?

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych wykorzystywane jest zarówno przez klientów indywidualnych – prywatnych, jak i firmowych. W pierwszym przypadku najczęściej mowa jest o instalacjach fotowoltaicznych. Te same instalacje, choć oczywiście na większą skalę, wykorzystują rozmaite instytucje – sklepy, hotele, zakłady produkcyjne.

W przypadku przedsiębiorstw energetycznych, które wytwarzają energię do dalszej odsprzedaży, najczęściej mowa jest o elektrowniach wiatrowych, w mniejszym stopniu wodnych.

Docelowo odnawialne źródła energii mają całkowicie zastąpić elektrownie węglowe, można więc sformułować wniosek, iż OZE jest dla każdego.

Inwestycja w OZE a nowe miejsca pracy

Inwestowanie w odnawialne źródła energii na poziomie globalnym oznacza duże zmiany w emisji gazów cieplarnianych a w konsekwencji spowolnienie ocieplenia klimatu. Z ekonomicznego punktu widzenia to rozwiązanie ma szereg korzyści. Odnawialne źródła energii są tańsze od tradycyjnych sposobów jej pozyskiwania, ponadto pozwalają tworzyć nowe miejsca pracy. Szacuje się, że w 2030 roku na całym świecie przy OZE zostanie zatrudnionych blisko 24 mln ludzi.

Nowe miejsca pracy pojawiają się także w Polsce. Ze względu na specyfikę naszego kraju dotyczą one przede wszystkim zatrudnienia przy pozyskiwaniu energii słonecznej i wiatrowej. W nieco mniejszym stopniu rośnie liczba miejsc pracy przy biopaliwach. Ten sposób pozyskiwania energii w naszym kraju nie zdobył dużej popularności. Także elektrownie wodne ze względu na ukształtowanie terenu niedużą liczbę cieków wodnych nadających się do budowania takich instalacji stanowią nikły procent w produkcji energii ekologicznej ogółem. Niemniej w takim zestawieniu warto o nich wspomnieć.

Ile można zarobić przy wdrażaniu OZE?

W Polsce odnawialne źródła energii kojarzą się przede wszystkim – i słusznie – z instalacjami fotowoltaicznymi. Ich liczba z roku na rok systematycznie rośnie, a zainteresowanie instalacjami prosumenckimi jest coraz większe. To efekt zarówno rosnących cen energii, jak i coraz większej świadomości ekologicznej. Inwestycja w panele fotowoltaiczne pozwala znacznie zredukować koszty utrzymania domu – nie tylko te związane stricte z energią elektryczną, ale też z ogrzewaniem i podgrzewaniem wody.

Ceny urządzeń i koszty podłączenia instalacji fotowoltaicznych systematycznie spadają. To z kolei efekt skali – im większe zainteresowanie konsumentów, tym niższa cena jednostkowa. Mimo to nie można powiedzieć, że pracownicy zatrudnieni przy montażach i uruchamianiu fotowoltaiki zarabiają coraz mniej. Wysokość ich wynagrodzeń zależna jest od doświadczenia i posiadanych uprawień. Certyfikowani instalatorzy mogą liczyć na wynagrodzenia przekraczające średnie pensje w sektorze przedsiębiorstw. Zarobki pomocników są nieco niższe, ale nadal wyższe niż określone ustawią minimalne wynagrodzenie. Najwięcej, co jest dość zrozumiałe, zarabiają właściciele przedsiębiorstw trudniących się wdrażaniem fotowoltaiki. Tu zarobki zaczynają się od kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie. Górną granicę trudno jest określić.

Jeśli natomiast chodzi o wspomnianych wyżej specjalistów do spraw ochrony środowiska, to ich wynagrodzenia oscylują wokół 5000 zł brutto.

Dodaj komentarz

Co to jest blackout

Blackout – co to jest? Jaka była największa awaria zasilania w historii?

Fotowoltaika - oszczędność w przedsiębiorstwie

Fotowoltaika – oszczędność w przedsiębiorstwie