in ,

Odnawialne źródła energii – studia. Czy OZE to przyszłościowy kierunek?

Odnawialne zrodla energii - studia

Odnawialne źródła energii to temat, który od jakiegoś czasu elektryzuje różne sektory. Postępujące niszczenie środowiska, nowe limity dotyczące emisji dwutlenku węgla, rozporządzenia zakładające wysoki udział OZE w produkcji energii w całej Europie i to w ciągu kilku najbliższych lat; wyższe ceny prądu, skłaniające do szukania alternatywnych rozwiązań – powodów zainteresowania ekologicznymi źródłami energii jest naprawdę wiele. W parze z zainteresowaniem danym sektorem idzie zaś konieczność szkolenia w nim ekspertów. Właśnie dlatego w ofercie szkół wyższych pojawiają się nowe oferty kształcenia, a maturzyści zastanawiają się, czy studia na kierunku związanym z OZE nie dadzą im przepustki do stabilizacji zawodowej w przyszłości. Przyjrzeliśmy się bliżej polskiej ofercie edukacyjnej w tym względzie, a oto nasze wnioski.

Znaczenie odnawialnych źródeł energii w XXI wieku

Kwestia znaczenia odnawialnych źródeł energii w XXI wieku (i w perspektywie także w latach kolejnych) jest w zasadzie do zakwestionowania. Specjaliści są zgodni co do tego, że nawet pomimo niejasnych planów i działań na arenie polskiej, na arenie międzynarodowej widać stałą tendencję poszerzania rynku OZE. A świat nie ogranicza się dzisiaj do kraju, czy kontynentu. Dobrych specjalistów przyjmą firmy z całego globu, zwłaszcza że coraz więcej koncernów będzie ich potrzebować. We wdrażaniu i analizowaniu odnawialnych źródeł energii nie chodzi przecież wyłącznie o instalowanie paneli słonecznych albo projektowanie domowych pomp ciepła. Eksperci są i będą także potrzebni w przestrzeni doradczej i administracyjnej. W ofercie polskich szkół wyższych znaleźć więc można program studiów adresowany zarówno do humanistycznych, jak i stricte ścisłych umysłów, chociaż oba będą wymagały wiedzy z dziedzin takich, jak matematyka, chemia, czy fizyka.

Kierunki studiów tematyzujące odnawialne źródła energii

Wiedzę z zakresu energii odnawialnej przekazuje się na wielu uniwersytetach i politechnikach. Odnawialne źródła energii stanowią podstawę edukacji w przypadku kierunków takich, jak:

 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami,
 • ekoenergetyka,
 • energetyka odnawialna i zarządzanie energią,
 • efektywność energetyczna,
 • ekologiczne źródła energii,
 • inżynieria odnawialnych źródeł energii,
 • technologie energetyki odnawialnej,
 • elektromobilność i energia odnawialna,
 • energetyka.

Uczelnie oferują zarówno studia stacjonarne (dzienne), jak i studia niestacjonarne (zaoczne). Standardowo studia pierwszego stopnia o charakterze inżynierskim trwają 3,5 roku, zaś te umożliwiające otrzymanie dyplomu licencjata – 3 lata. Dostępne są również studia podyplomowe.

Dla kogo studia o odnawialnych źródłach energii to dobre rozwiązanie?

Studia dotyczące odnawialnych źródeł energii to idealne rozwiązanie dla osób, które zajmuje temat ochrony środowiska, gospodarka odpadami i chciałyby mieć realny wpływ na kształt oraz rozwój zielonego sektora energetyki. Dedykowane są osobom interesującym się technologicznymi nowinkami, które lubią i chcą być na bieżąco z postępami projektowymi; które nie boją się nowych wyzwań i stałego poszerzania wiedzy (również po studiach). Podobne kierunki studiów to także świetny wybór z perspektywy zawodowej stabilizacji. Jeżeli nie jesteś przekonany co do wyboru konkretnego tematu studiów, ale dobrze radzisz sobie z przedmiotami ścisłymi, jak chemia, fizyka i matematyka, a główną motywacją dla Twojej edukacji jest przede wszystkim pewność pracy w przyszłości, to kierunki inżynieryjne o energii ze źródeł odnawialnych będą właściwym wyborem.

Wymagania wstępne na studia o OZE

Podczas rekrutacji na studia I stopnia dotyczące OZE brane są pod uwagę przede wszystkim język obcy oraz jeden przedmiot spośród: matematyka, fizyka, biologia, geografia. Kandydat, który nie zdawał na maturze matematyki albo wskazanych przedmiotów do wyboru, wciąż może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów. W takim przypadku otrzymuje po prostu 0 punktów z tych przedmiotów, których nie podjął, kończąc szkołę średnią.

Do kontynuacji studiów na II stopniu konieczne jest ukończenie kierunku pokrewnego I stopnia. W przypadku posiadania tytułu inżyniera, ale kierunku niezwiązanego z tematem OZE, konieczne jest przejście testu kwalifikacyjnego lub rozmowy sprawdzającej, które mają potwierdzić wiedzę kandydata w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej, ochrony środowiska etc. Tytuł magistra lub magistra inżyniera w zależności od studiów uzyskać można w ciągu kolejnego 1,5 roku lub 2 lat. Z kolei, by podjąć studia podyplomowe, niezbędne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Czego nauczą Cię studia na kierunku związanym z OZE?

Przedmioty i specjalności realizowane w ramach każdego kierunku mogą się bardzo różnić. Uczelnie stale poszerzają swoją ofertę, starając się przyciągnąć nowych kandydatów. W tym celu proponują przede wszystkim dodatkowe zajęcia o charakterze praktycznym, ograniczając element teoretyczny do sensownego minimum. Wśród kluczowych kompetencji absolwenta, w zależności od danego kierunku studiów, wymienia się między innymi:

 • umiejętność przeprowadzenia audytu energetycznego,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska,
 • zdolność do wykonania pomiarów fizycznych, ich opracowania i przedstawienia wyników,
 • możliwość dokonywania analizy zjawisk i procesów przyrodniczych pod kątem OZE,
 • umiejętność projektowania instalacji wykorzystujących ekologiczne i odnawialne źródła energii,
 • wiedzę na temat meteorologii, hydrologii i hydrogeologii,
 • znajomość nowoczesnych metod utylizowania i recyklingu odpadów,
 • kompetencje tzw. miękkie, pozwalające na efektywne zarządzanie ludźmi,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z dziedzin typu ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka odpadami, elektromobilność.

Co więcej, zgodnie z ustawą o prawie energetycznym, ukończenie studiów wyższych w specjalności odnawialne źródła energii umożliwia (bez dodatkowego egzaminu) uzyskanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii.

Perspektywy pracy po studiach dotyczących odnawialnych źródeł energii

Studia na kierunku związanym z OZE pozwalają na wiele wariantów zatrudnienia. Analizy uczelni wyższych wskazują, że ich byli studenci znajdują zatrudnienie jako:

 • projektanci i konstruktorzy instalacji oraz maszyn opartych na OZE,
 • inżynierowie nadzoru i energetycy,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią w instytucjach prywatnych i państwowych,
 • właściciele działalności gospodarczych specjalizujących się w instalacjach OZE,
 • pracownicy laboratoriów badawczych i jednostek naukowych poświęconych nowoczesnym rozwiązaniom na rynku energii.

Prognozuje się, że rozwój sektorów związanych z OZE doprowadzi do wykształcenia się w najbliższym czasie nie tylko nowych miejsc pracy, ale też nowego typu stanowisk.

Dodaj komentarz

Geotermia w Polsce

Geotermia w Polsce. Wykorzystanie ciepła Ziemi do produkcji energii

Fotowoltaika - czym jest i jak dziala

Fotowoltaika – czym jest i jak działa?