in

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) – warunki, podmioty, rodzaje

Umowa PPA warunki podmioty rodzaje

W ostatnich latach sytuacja na rynku OZE prezentowała się całkiem nieźle – liczne dofinansowania i rządowe wsparcia sprawiały, że wielu prywatnych inwestorów i firm decydowało się na rozwijanie własnych projektów tego typu. Na horyzoncie widać już jednak zmiany w tej kwestii – wkrótce części dofinansowań zabraknie. Pojawiły się jednak mechanizmy rynkowe, które mogą tę stratę zrekompensować. Jednym z nich są umowy PPA (Power Purchase Agreement).

Umowa PPA – definicja

Umowa PPA (Power Purchase Agreement) to długoterminowa umowa dotycząca dostawy energii elektrycznej. Określa wszelkiego rodzaju warunki związane z energią elektryczną – od jej ilości wymaganej do dostarczenia, przez ceny i metody księgowania, aż po kary umowne. Nie ma jednego konkretnego wzoru umowy PPA. Dostosowuje się ją do swoich potrzeb w zależności od charakteru podmiotów. Najczęściej z tej formy umów korzystają duzi przedsiębiorcy lub inwestorzy chcący zainwestować w budowę albo eksploatację OZE większe fundusze. W takim przypadku umowy PPA finansują koszty inwestycyjne i operacyjne elektrowni.

Podmiot. Kto zawiera umowy PPA?

Podmiotami w umowach PPA są zazwyczaj producent energii elektrycznej oraz klient, czyli konsument energii elektrycznej. Podpisać PPA może tak samo właściciel już wybudowanej instalacji OZE, jak i podmiot znajdujący się na etapie planowania wybudowania takiej instalacji. Umowami PPA interesuje się coraz więcej dużych koncernów, a wszystko to za sprawą stale wzrastających opłat za energię elektryczną. Umowy PPA stanowią gwarancję stabilnych dostaw prądu (dodajmy, że ekologicznego) we względnie niskiej i stałej cenie.

Warunki i okres trwania umów PPA

Czas trwania umów PPA nie jest krótki. Minimalnie zawierane są na okres 5 lat. W Europie przyjęło się jednak podpisywanie ich na średnio 15 lat. W Stanach Zjednoczonych czas ten jest nawet dłuższy i wynosi 20 lat. W PPA znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków sprzedaży i zakupu energii, cen energii elektrycznej, szczegółowy harmonogram dostaw prądu, warunki płatności oraz ewentualnego wypowiedzenia umowy, a także wszelkiego typu kar.

Rodzaje umów PPA

Istnieją różne typy umów PPA. Głównym czynnikiem, który wpływa na ich kształt, jest np. położenie instalacji OZE względem instalacji odbiorcy prądu z odnawialnych źródeł.

Fizyczne umowy PPA

Funkcjonują 4 rodzaje fizycznych umów PPA, jednak ich cechy miejscami się na siebie nakładają. Wszystkie drobiazgowo precyzują ilości energii elektrycznej, która zostanie sprzedana i dostarczona w ramach umowy PPA. Różnicuje je jednak sposób zaopatrzenia.

Typu On Site

W tym przypadku odnawialne źródła energii, a właściwie instalacja, która z nich czerpie, ulokowane są niedaleko odbiorcy. Dzięki temu wytwarzana przez producenta energia elektryczna może być dostarczana bezpośrednio do sieci odbiorcy. Przykład? Przedsiębiorca ma odpowiednie warunki dla instalacji OZE i ma dość wysokich cen energii, ale nie ma ochoty na ryzyko związane z nową inwestycją. Dogaduje się więc z zewnętrzną firmą, która w całości zajmuje się wdrożeniem instalacji OZE, a potem sprzedaje przedsiębiorcy pozyskiwany w ten sposób prąd.

Typu Near Site Direct Wire

W tym przypadku odległość odbiorcy energii od miejsca produkcji energii jest niewielka, ale instalacja OZE nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie strony kupującej. Jednocześnie jednak bliskość podmiotów pozwala na ekonomicznie zasadne stworzenie prywatnej linii przesyłowej, a więc dostarczanie prądu z ominięciem oficjalnego rynku energii.

Typu Off Site

Specyfika umów typu Off Site polega na tym, że miejsce pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych jest oddalone od konsumenta. By przekazanie prądu w ogóle było możliwe, konieczne jest jej dostarczenie przez sieć publiczną. W łańcuszku zależności pojawia się więc dodatkowe rozliczenie poprzez grupy bilansujące elektrowni i konsumenta. Korzystanie z sieci operatora umożliwia dodatkowe różnicowanie umów:

  • multi-buyer – jeden wytwórca energii sprzedaje ją kilku podmiotom;
  • multi-seller – kilku wytwórców energii sprzedaje ją jednemu podmiotowi.

Typu Sleeved

Kontrakt PPA typu sleeved jest tak naprawdę bardzo podobny do umowy Off Site. Różnica polega na tym, że po stronie dostawcy usług energetycznych leżą w zasadzie wszystkie procesy konieczne do przesłania wyprodukowanej energii (zarządzanie grupą bilansową, tworzenie portfela elektrowni, kontrolowanie resztek energii, dysponowanie nadwyżkami, wprowadzanie zielonych certyfikatów etc.).

Syntetyczna umowa PPA

Kontrakt PPA o charakterze syntetycznym to specyficzny rodzaj umowy, w której energia elektryczna z danej instalacji OZE niekoniecznie fizycznie trafia do kupującego. Uzgodnienia dotyczące cen, które formułuje producent i odbiorca, stanowią podstawę rozliczeń między podmiotami i są odbiciem ustalonych parametrów, kosztów oraz źródła pochodzenia energii elektrycznej. Syntetyczne umowy PPA są niezwykle złożone i wymagają angażowania kilku stron, by odpowiednio zastosować się do stosownych regulacji, struktur, parametrów oraz wymagań.

Korzyści płynące z umowy PPA

Wśród korzyści płynących z umów PPA wymienić należy:

  • długoterminową stabilność cen za zakup energii,
  • opcja inwestowania w nowe wytwórstwo zielonej energii,
  • możliwość ograniczenia ryzyka związanego z pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł,
  • posiadanie stabilnego łańcucha inwestycyjnego na dłuższy czas.

Ryzyko płynące z umowy PPA

Nawet takie rozwiązania jak umowy PPA mają swoje wady. W tym przypadku wymienić należy:

  • konieczność poświęcenia dużej ilości czasu na zbudowanie satysfakcjonującego porozumienia pomiędzy wytwórcą a odbiorcą i (ewentualnie) jednostkami pośrednimi,
  • konieczność realizowania długoterminowych warunków, które w międzyczasie mogą okazać się niekorzystne,
  • zakup energii w określonych ilościach, produkowanej przy wykorzystaniu farmy wiatrowej czy instalacji fotowoltaicznej, oznacza, że niezależnie od okresowego wahania wydajności tychże rozwiązań, konieczne jest dostarczenie stałej ilości prądu. W przypadku braków producent musi liczyć się z karą umowną lub rekompensacją braków przy wsparciu osób trzecich, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Podpisywanie umów typu PPA w Polsce

Pierwszą umową PPA w Polsce był kontrakt zawarty pomiędzy VSB oraz Mercedes-Benz Manufacturing. Na jego mocy podjęto się dostarczenia zielonej energii z Parku Wiatrowego Taczalin do zakładu produkcji silników samochodowych. Umowa obowiązuje od 2019 roku. Odległość między podmiotami wynosi 10 kilometrów. Łącznie (nie tylko dla Mercedesa) Taczalin produkuje 45,1 MW mocy.

Dodaj komentarz

Czy panele fotowoltaiczne zamiast dachowek to dobry pomysl

Dach z paneli fotowoltaicznych. Czy panele fotowoltaiczne zamiast dachówek to dobry pomysł?

Ile kosztuje fotowoltaika

Fotowoltaika – koszty. Ile kosztuje fotowoltaika?