in

Fotowoltaika – odliczenia od podatku w 2021 roku

Fotowoltaika - odliczenie od podatku w 2021

Już od 15 lutego 2021 można składać zeznania podatkowe za rok 2020. PIT-y przyjmowane są do 30 kwietnia 2021, jednak nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Najlepiej już teraz zacząć rozglądać się za przysługującymi Ci prawami i ulgami. Jeżeli w tym roku zainwestowałeś w fotowoltaikę, możesz liczyć na naprawdę atrakcyjny upust. Ulga termomodernizacyjna, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, wciąż jest w mocy. Na wartościowe odliczenia od podatku mogą również liczyć przedsiębiorcy oraz rolnicy.

Czy instalację fotowoltaiczną można odliczyć od podatku?

Tak, instalację fotowoltaiczną można odliczyć od podatku. Co więcej, z ulgi termomodernizacyjnej da się skorzystać nawet wtedy, gdy panele fotowoltaiczne zostały dofinansowane w ramach programu Mój Prąd. Warto przy tym zaznaczyć, że odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie dotyczą wyłącznie stworzenia całej instalacji fotowoltaicznej od podstaw. Ulgę można otrzymać także na pomniejsze elementy, jak:

 • panele fotowoltaiczne lub kolektory słoneczne,
 • ocieplenie i/lub modernizację dachu albo całego budynku,
 • wymiana okien,
 • przyłączenie do sieci gazowej i ciepłowniczej lub zainstalowanie ogrzewania elektrycznego, gazowego albo olejowego,
 • zamontowanie pompy ciepła,
 • wdrożenie wentylacji wraz z rekuperacją budynku,
 • wykonanie audytu efektywności energetycznej budynku,
 • zebranie dokumentacji projektowej.Pełną listę działań i materiałów, które podlegają uldze termomodernizacyjnej, znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Kto może odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Ulga termomodernizacyjna to bodaj najszerzej znany rodzaj odliczenia podatkowego, jednak poza nią istnieje też kilka innych sposobów na zwrot kosztów związanych z inwestycją w instalację fotowoltaiczną. Różne rodzaje odliczeń dedykowane są konkretnym grupom podatkowym. Od podatku fotowoltaikę odliczą zarówno osoby fizyczne, rolnicy, jak i przedsiębiorcy.

Odpis fotowoltaiki od podatku dla osób prywatnych – zasady

Osoby fizyczne opodatkowane podatkiem PIT mogą skorzystać ze wspomnianej już ulgi termomodernizacyjnej. Przysługuje ona osobom, które rozliczają się według skali podatkowej, ryczałtu lub podatku liniowego oraz:

 • posiadają – będąc właścicielem lub współwłaścicielem – dom jednorodzinny, w którym wdrożono instalację fotowoltaiczną. Dom ten nie może być budynkiem nowym. Ulga termomodernizacyjna dotyczy tylko tych budynków, które funkcjonowały już wcześniej i które dostosowano do nowych rozwiązań, a nie wybudowano od podstaw z ich uwzględnieniem;
 • sfinansowali termomodernizację posiadanej nieruchomości przy pomocy środków własnych lub kredytu;
 • rozpoczęli inwestycję w danym roku podatkowym (ulga dotyczy roku podatkowego, w którym poniesiono koszty, niemniej prace nad instalacją można dokończyć w okresie 3 kolejnych lat);
 • potrafią wykazać wysokość poniesionych wydatków poprzez przedstawienie faktur VAT wystawionych na swoje nazwisko przez podatników VAT.

Wartość odliczanej od podatku fotowoltaiki może wynosić maksymalnie 53 tysiące złotych. Warto przy tym mieć na uwadze, że przypisana jest ona do podatnika, a nie do pojedynczych inwestycji. Oznacza to, że jeżeli dana osoba zainwestowała w fotowoltaikę w przypadku kilku swoich nieruchomości, to wartość poniesionych kosztów powinna zostawać zsumowana, a nie rozpatrywana indywidualnie. Innymi słowy: jeżeli Jan Kowalski posiada trzy domy i w każdym zainstalował fotowoltaikę o wartości 30 tysięcy złotych, czyli razem wydał 90 tysięcy złotych, to i tak otrzyma zwrot wyłącznie od 53 tysięcy złotych.

Są jednak i dobre informacje związane z przypisywaniem ulgi podatnikowi, a nie obiektowi. Współwłaściciele mogą skorzystać z ulgi oddzielnie. Innymi słowy: jeżeli wartość instalacji fotowoltaicznej wynosiła 100 tysięcy złotych, a jej właścicielami są dwie osoby, to mogą jej wartość rozdzielić między siebie (do 53 tysięcy złotych).

Kolejną ważną informacją jest fakt, że w przypadku gdy wartość odpisów przekroczy roczny dochód podatnika, można rozłożyć ją w czasie. Nadmiar może zostać odliczony w ciągu kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, kiedy poniesiono pierwszy wydatek.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Ulga od wydatków poniesionych na montaż fotowoltaiki przysługuje również rolnikom, którzy są podatnikami podatku rolnego oraz:

 • posiadają grunt na własność
 • użytkują dany grunt wieczyście,
 • są posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • posiadają grunty, które stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W przypadku rolników wydatki poniesione na montaż instalacji fotowoltaicznych, urządzeń i usług z nią związanych oraz materiały budowlane podlegają odliczeniu w wysokości 25% od podatku rolnego. Podobnie jak w przypadku osób fizycznych i podatku dochodowego podstawę dla ulgi stanowią wydatki udokumentowane za pomocą faktur imiennych.

Ponieważ wartość inwestycji w fotowoltaikę w przypadku rolników zazwyczaj przekracza roczną wartość podatku rolnego, rolnicy mogą odpisywać koszty poniesione na to przedsięwzięcie przez maksymalnie 15 kolejnych lat

Zwrot VAT – rozliczenie fotowoltaiki dla przedsiębiorców

W przypadku firm kwestia instalacji fotowoltaicznej, związanych z nią kosztów i odliczeń podatkowych wygląda tak samo, jak w przypadku każdego innego towaru lub usługi, którą zakupił czynny podatnik VAT. Podatnik taki może zmniejszyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczanego, czyli ma prawo do zwrotu VAT.

Fotowoltaika jest objęta podatkiem w wysokości 23%, a przedsiębiorcy mogą odliczyć go w całości. Warto przy tym pamiętać, że instalacja fotowoltaiczna ulega amortyzacji, co oznacza, że można uwzględnić ją podczas rozliczania podatku dochodowego.

Zwrot podatku za fotowoltaikę. Jak to zrobić?

Wbrew popularnemu mniemaniu, by odliczyć fotowoltaikę od podatku, nie trzeba wypełniać morza dokumentów. Wystarczy tylko jeden dodatkowy dokument. Oczywiście nie można zapominać, że podstawą do jego wypełnienia powinny być zgromadzone rachunki potwierdzające poniesione na instalację koszty.

Odliczenie fotowoltaiki od PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy złożyć uzupełniony załącznik PIT/O, który stanowi uzupełnienie dla PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37. Konieczne jest wypełnienie w rubryce B pola numer 6, czyli „wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. W miejscu oznaczonym 27 trzeba wpisać wartość kosztów poniesionych na termomodernizację (dla przypomnienia: nie może ona przekroczyć 53 tysięcy złotych). W przypadku rozliczania się z małżonkiem kwotę należy wpisać w okienku numer 28.

Ulga termomodernizacyjna a program Mój Prąd i Czyste Powietrze w odliczeniach PIT

Czy osoby, które otrzymały dotację z programu Mój Prąd albo Czyste Powietrze, wciąż mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej? Tak. Co więcej, możliwości zastosowania podobnego odliczenia nie przekreślają też inne rodzaje dofinansowania (a tych jest ostatnio całkiem sporo).

Trzeba jednak pamiętać, że ulgą termomodernizacyjną objęte są tylko te wartości, którymi zostaliśmy realnie obciążeni. Jeżeli więc wydałeś na instalację 40 tysięcy złotych, a z programu Mój Prąd otrzymałeś 5 tysięcy złotych, a z Czystego Powietrza kolejne 7 tysięcy złotych to podatku możesz odpisać jedynie od 28 tysięcy złotych. Logiczne, prawda?

Ile można oszczędzić na fotowoltaice dzięki odliczeniu jej od podatku?

Do tej pory wskazywaliśmy jedynie zasady odliczania podatku. Jak to jednak wygląda w praktyce? Ile realnie mogą oszczędzić osoby, które rozliczają się według zasad przypisanych do ich opłat podatkowych?

Przyjrzyjmy się problemowi bliżej na bardzo konkretnych przykładach. Dla łatwości prezentacji obliczeń i łatwości ich porównania ustalmy, że podstawę dla odliczeń od podatku jest instalacja fotowoltaiczna o wartości końcowej (po odjęciu innych dofinansowań) 20 tysięcy złotych.

 • ulga termomodernizacyjna w przypadku osoby fizycznej płacącej podatek dochodowy w wysokości 17% – 20 000 złotych x 0,17 = 3400 złotych
 • ulga termomodernizacyjna w przypadku osoby fizycznej płacącej podatek dochodowy w wysokości 32% – 20 000 złotych x 0,32% = 6400 złotych
 • ulga termomodernizacyjna w przypadku osoby fizycznej płacącej podatek liniowy w wysokości 19% – 20 000 złotych x 0,19 = 3800 złotych
 • ulga termomodernizacyjna w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w tym przypadku odliczenie poniesionego kosztu następuje od kwoty przychodu, a nie dochodu (w rozumieniu, że dochód to przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) i jest zależna od ryczałtu, który może wahać się od 2 do 20%.
 • ulga dla przedsiębiorców w wysokości 23% VAT – 20 000 złotych x 0,23 = 4600 złotych
 • ulga dla rolników w wysokości 25% – 20 000 złotych x 0,25 = 5000 złotych.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy kwota podatku jest niższa od kwoty ulgi, fotowoltaikę można odpisywać przez kolejne lata aż do odpisania całości (lub upłynięcia 6 lat od momentu rozpoczęcia inwestycji).

Dodaj komentarz

Audyt efektywności energetycznej. Czym jest i co warto o nim wiedzieć?

Czy prad w polsce jest drogi

Czy prąd w Polsce jest drogi?